meer home

 

Welkom op de website van Wijkcentrum Symfonie

In het Arnhemse Broek is sinds 2004 de eerste Bredeschool van Arnhem gevestigd. Wijkcentrum Symfonie maakt onderdeel uit van Rijnstad en werkt aan het welzijn van bewoners in het Arnhemse Broek en aan het verbeteren van het sociaal leefklimaat van bewoners. 
Het team bestaat uit diverse beroepskrachten die samen met vrijwilligers, bewoners en stagiaires een aantal speerpunten nastreeft.

  • Het samenleven in de wijk en het bevorderen van integratie
  • Het versterken van de onderlinge band tussen bewoners
  • Het slaan van bruggen tussen kansarme en kansrijke bewoners
  • Stimuleren tot maatschappelijke participatie en tegen gaan van maatschappelijk isolement

In de praktijk doen we dit door het organiseren van diverse activiteiten. Voor alle buurtbewoners van jong tot oud. Activiteiten waar je gemakkelijk binnenloopt op het gebied van recreatie,ontmoeting, educatie en vorming. We hebben extra aandacht voor de jeugd in de vorm van kinderwerk en jongerenwerk. Kortom een goede mix van ontspanning en educatie.


Helaas zijn voorlopig alle binnenactiviteiten gesloten, als we weer open mogen laten zo snel mogelijk weten. 

Er is wel een activiteitenprogramma bij playground Thialf voor de jeugd tot en met 17 jaar i.s.m. het jeugdwerk Rijnstad en sportbedrijf Arnhem.

Blijf gezond en hopelijk tot snel.

 facebookpagina jeugdwerk de symfonie  


snapchat: jeugdwerkbroek

 https://www.instagram.com/jeugdwerksymfonie/ 

programma

Vitesse Hattrick School training

Aanvang: 14:00-16:00 uur | tijdelijk bij Playground Thialf alleen voor projectdeelnemers

kleintjesinloop buiten

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 4 t/m 13 jaar playground De Blokhut

vitesse hattrick training 8 t/m 17 jaar

Aanvang: 14:00-16:00 uur | tijdelijk bij playground Thialf

peuteruurtje playground Thialf

Aanvang: 10:00-12:30 | 1 ouder toegestaan per kind

hockey

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 6 t/m 17 jaar playground Thialf

peuteruurtje playground Thialf

Aanvang: 10:00-12:30 | 1 ouder toegestaan per kind

uitleen sport en spel playground Thialf

Aanvang: 12:00-17:00 uur | 4 t/m 17 jaar

peuteruurtje playground Thialf

Aanvang: 10:00-13:00 | 1 ouder toegestaan per kind

volleybal playground Thialf

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 8 t/m 17 jaar

peuteruurtje playground Thialf

Aanvang: 10:00-12:30 | 1 ouder toegestaan per kind

sport en spel wieltjesdag

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 8 t/m 17 jaar bij playground Thialf

instuif 4-12 jaar

Aanvang: 14:00-16:00 uur | tijdelijk bij playground Thialf

Vitesse Hattrick School training

Aanvang: 14:00-16:00 uur | tijdelijk bij Playground Thialf alleen voor projectdeelnemers

kleintjesinloop buiten

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 4 t/m 13 jaar playground De Blokhut

peuteruurtje playground Thialf

Aanvang: 10:00-13:00 | 1 ouder toegestaan per kind

volleybal playground Thialf

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 8 t/m 17 jaar

sport en spel wieltjesdag

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 8 t/m 17 jaar bij playground Thialf

instuif 4-12 jaar

Aanvang: 14:00-16:00 uur | tijdelijk bij playground Thialf

Vitesse Hattrick School training

Aanvang: 14:00-16:00 uur | tijdelijk bij Playground Thialf alleen voor projectdeelnemers

kleintjesinloop buiten

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 4 t/m 13 jaar playground De Blokhut

peuteruurtje playground Thialf

Aanvang: 10:00-13:00 | 1 ouder toegestaan per kind

volleybal playground Thialf

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 8 t/m 17 jaar

sport en spel wieltjesdag

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 8 t/m 17 jaar bij playground Thialf

instuif 4-12 jaar

Aanvang: 14:00-16:00 uur | tijdelijk bij playground Thialf